Start-sida S-politiker

April
AK-AU tisdag den 17/4 kl.16.30, Stadshuset, Politikern
AK-styrelsen tisdag den 17/4 kl. 18.00, Stadshuset, Politikern
Plakatmålning inför 1:a Maj den 24/4 kl 1300-17.30 i LO-lokalen
Repskap tisdag den 24/4 kl.18.30, MB, Granen

 

Maj
1:a Majdemonstration tisdag den 1/5. Samling 12.00 vid Stora bron. 12.30 Avmarsch mot MB. 13.00 Familjefest på MB. Huvudtalare: Per-Erik Johansson. Appeller av Kommunal, S-kvinnor, SSU och LO. Underhållning av Kicks Törnlund.
AK-AU tisdag den 15/5 kl. 16.30, Stadshuset, Politikern
AK-styrelsen tisdag den 15/5 kl. 18.00, Stadshuset, Politikern
Repskap torsdag den 24/5 kl. 18.30 (Valmanifest) MB, Granen
Prel. möte med Anne-Marie Lindgren debattör, utredare m m. Måndag den 28/5. Skriver i Aktuellt i politiken osv.
Ev extra repskap tisdag den 29/5 gällande valmanifestet

 

Juni
AK-AU tisdag den 12/6 kl.16.30
AK-styrelsen tisdag den 12/6 kl. 18.00
Repskap utevistelse, uteaktiviteter onsdag den 27/6 Återkommer om tid och plats.

 

Juli

 

Augusti

AK-AU tisdag den 14/8 kl.16.30
AK-styrelsen tisdag den 14/8 kl. 18.00
Repskap onsdag den 22/8 kl. 18.30

 

September
Valvaka på MB söndag den 9/9 återkommer om tid
AK-AU tisdag den11/9 kl. 16.30
AK-styrelsen tisdag den 11/9 kl. 18.00
Repskap onsdag den 26/9 kl.18.30

 

Oktober
AK-AU onsdag den 10/10 kl. 16.30
AK-styrelsen onsdag den 10/10kl. 18.00
Repskap tisdag den 30/10 kl 18.30

 

November
AK-AU tisdag den 20/11 kl. 16.30
AK-styrelsen tisdag den 20/11 kl. 18.00
Repskap torsdag den 29/11 kl. 18.30

 

December
AK-AU tisdag den 4/12 kl 16.30

AK-styrelsen tisdag den 4/12 kl 18.00
Repskap med luciafirande torsdag den 13/12 kl 18.30