Start-sida Kyrkoval Valplan   Program Fullmäktigelista

EN ÖPPEN, DEMOKRATISK FOLKKYRKA
Kyrkoval 17 sept 2017

Vår syn på kyrkan
Vi socialdemokrater arbetar för att Svenska kyrkan ska utvecklas som en öppen och demokratisk folkkyrka, präglad av kristna och demokratiska värderingar. Den öppna folkkyrkan är en del av den svenska modellen, där solidaritet och öppenhet mot omvärlden är självklar. För oss har den Svenska kyrkan en viktig roll att spela i det folkhem som socialdemokratin vill bygga för framtiden.

Södra Lapplands pastorat
Åsele-Fredrika, Vilhelmina, Stensele, Dorotea-Risbäck samt Lycksele församlingar bildar tillsammans Södra Lapplands pastorat. Församlingarna ansvarar för gudstjänst, diakoni, barn-, ungdoms- och musikverksamhet mm. Församlingarna har egen församlingsherde.

Valet äger rum söndagen den 17 september 2017 och består av tre olika delar:
Direktval till kyrkofullmäktige i Södra Lapplands pastorat.
Direktval till stiftsfullmäktige, Luleå stift.
Direktval till kyrkomötet.
Alla som senast valdagen den 17 september 2017 fyller 16 år och är medlem i Svenska kyrkan samt folkbokförd i Sverige får rösta i kyrkovalet.
Öppettider i övrigt och vallokaler den 17 september framgår av röstkortet.
Du kan förtidsrösta fr o m 4 september.