Start-sida S-politiker AGENDA

Nuvarande valda S-ledamöter i Lycksele kommuns Kommunfullmäktige fram till valet 2022

Socialdemokraternas Kommunfullmäktigeledamöter (11)


Ordinarie:

Lilly Bäcklund                      Kommunalråd, 62 år, Lycksele

Lars Ohlsson                         Ambulanssjukvårdare, 53 år, Lycksele

Stig-Lennart Karlsson          Förbundschef, 58 år, Byssträsk

Gunilla Johansson                Pensionär, 71 år, Lycksele

Ingrid Ölmebäck                   Undersköterska, 57 år, Lycksele

Jamal Mouneimne                Energiingenjör, 47 år, Lycksele

Marika Lindgren                  Pensionär, 75 år, Lycksele

Mikael Ölmebäck                  Fastighetsskötare, 55 år, Lycksele

Marita Fransson                   Undersköterska, 66 år, Lycksele

Simon Klasson                      Säljare, 23 år, Lycksele

Anna-Lena Danielsson         Avdelningschef, 55 år, Lycksele

 

Ersättare:

Krister Lundgren                 Pensionär, 69 år, Kristineberg

Maria Karlsson                     Förskollärare, 59 år, Byssträsk

Richard Söderlund               Boendehandledare, 56 år, Lycksele

Laila Axelsson Jonsson        Avdelningschef Service, 55 år, Lycksele

Joel Bäcklund                       Vaktmästare, 57 år, Lycksele

Sara Lindblom                      Butiksanställd, 26 år, Lycksele___________________________________________

S-Kommunfullmäktigegruppen har årligen Årsmöte.
Då väljs funktionärer som skall leda gruppen till kommande Årsmöte.


Kommunfullmäktiges presidium

1:e vice ordförande: Jamal Mouneimne

 

Socialdemokraternas ledamöter
i nämnder och styrelser
under valperioden
 2019-2022 valda på kommunfullmäktige den 17 december

Här nedan uppräknas valda socialdemokratiska ledamöter i styrelser, nämnder, bolag, stiftelser och övriga uppdrag, knutna till Lycksele kommun.

Revisorer
Kent Eriksson                    ordförande                            
Johnny Svensson               ledamot                                 

Kommunstyrelsen
Lilly Bäcklund                  2:e vice ordförande               
Stig Lennart Karlsson        ledamot                                 
Gunilla Johansson             ledamot                                 
Lars Ohlsson                      ledamot                                 

Ingrid Ölmebäck                ersättare
Krister Lundgren               ersättare                                 
Marika Lindgren               ersättare                                 
Richard Söderlund            ersättare                                 

Utbildningsnämnden
Lars Ohlsson                      vice ordförande  
Lisbeth Aronsson              ledamot
Joel Bäcklund                    ledamot
Simon Klasson                  ledamot

Jane Nakitto                      ersättare                                 
Stefan Halvarsson              ersättare
Christina Bergman            ersättare

Socialnämnden
Gunilla Johansson             vice ordförande                     
Vivan Åkerlund                 ledamot
Richard Söderlund            ledamot                                                    
Maria Karlsson                  ledamot                                 

Johan Juhlén                      ersättare                                 
Laila Axelsson Jonsson     ersättare
Lotta Lindström                ersättare                                 

Myndighetsnämnden
Stig-Lennart Karlsson       vice ordförande                     
Inger Ann Omma               ledamot                                 
Birgitta From                     ledamot

Sonja Sandqvist                ersättare                                 
Nikola Jovanovic               ersättare                                 

Kostnämnden
Gunilla Johansson             ledamot                                 
Johan Juhlén                      ersättare          

Valnämnden
Ingrid Ölmebäck                vice ordförande
Kristine Vallin                   ledamot

Jamal Mouneimne             ersättare                                 
Sten Troberg                      ersättare                                                                      

Gemensam överförmyndarnämnd
Marika Lindgren               vice ordförande/ledamot/ersättare           

Allmän beredning (ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i nämnder är inte valbara till fullmäktigeberedningen, ersättare närvarar bara vid ordinarie ledamots frånvaro, gäller även vice ordf)
Marika Lindgren               ordförande                            
Gunilla Johansson             vice ordförande                     

Tillväxtberedning (ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i nämnder är inte valbara till fullmäktigeberedningen, ersättare närvarar bara vid ordinarie ledamots frånvaro, gäller även vice ordf)
Lars Ohlsson                      ordförande                            
Stig-Lennart Karlsson       vice ordförande

Bolagens ledamöter och ersättare träder i tjänstgöring efter bolagstämmorna den 1 april 2019

Lycksele Stadshus AB
Lilly Bäcklund                  vice ordförande/ledamot       
Lars Ohlsson                      ledamot
Gunilla Johansson             ersättare                                 
Stig-Lennart Karlsson       ersättare
Marika Lindgren               ombudsersättare

Lycksele Djurpark AB
Stig-Lennart Karlsson       vice ordförande
Marita Fransson                 ledamot                                                    
Lisbeth Aronsson              ersättare
Sven Roosqvist                  ersättare
Lilly Bäcklund                  ombudsersättare

Lycksele Bostäder AB
Lars Ohlsson                      vice ordförande                     
Gudrun Abrahamsson        ledamot                                 
Mikael Ölmebäck              ersättare                                 
Simon Klasson                  ersättare
Lilly Bäcklund                  ombudsersättare

Lycksele Industrihus AB
Hans Olofsson                   vice ordförande
Anneli Rydenfalk Lundholm ledamot
Thure Johansson                ersättare
Mikael Ölmebäck              ersättare
Lilly Bäcklund                  ombudsersättare

Lycksele Flygplats AB
Ingrid Ölmebäck                vice ordförande
Maria Karlsson                  ledamot                                 
Eva Björmsjö                     ersättare
Ulf Granström                   ersättare

Lilly Bäcklund                  ombudsersättare                    

Lycksele Avfall och Vatten AB
Sven Roosqvist                  vice ordförande                     
Ingrid Ölmebäck                ledamot
Lisbeth Aronsson              ersättare
Lilly Bäcklund                  ersättare
Stig-Lennart Karlsson       ombudsersättare

Lycksele medborgarhusförening
Marika Lindgren               ledamot
Lilly Bäcklund                  ombudsersättare till föreningsstämman                  

Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele Samlingar
Ingrid Ölmebäck             ledamot
Thure Johansson                ersättare
Lilly Bäcklund                  ombudsersättare

Skogsmuseet i Lycksele AB
Ingrid Ölmebäck             ledamot
Thure Johansson                ersättare
Lilly Bäcklund                  ombudsersättare

Kommuninvest ekonomiska förening AB
Stig-Lennart Karlsson       ombudsersättare                                   

Kommunalförbundet Partnerskap inland (Akademi Norr)
Lilly Bäcklund                  ersättare                                 

Stiftelsen Lyan
Lilly Bäcklund                  vice ordförande                     
Lars Ohlsson                      ledamot
Gunilla Johansson             ersättare
Stig-Lennart Karlsson       ersättare

Stiftelsen Herta och Olle Blombergs fond
Lilly Bäcklund                  vice ordförande                     
Lars Ohlsson                      ledamot
Gunilla Johansson             ersättare
Stig-Lennart Karlsson       ersättare

Godemän fastighetsbildning
Ann-Marie Persson                                                          

Folkhälsorådet                
Gunilla Johansson             ledamot
Marita Fransson                 ledamot                                                    
Joel Bäcklund                    ledamot

Kommunalförbundet LYSTKOM
Lilly Bäcklund                  ledamot                                 
Lars Ohlsson                      ersättare                                 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Lilly Bäcklund                  vice ordförande                     
Lars Ohlsson                      ledamot
Gunilla Johansson             ersättare
Stig-Lennart Karlsson       ersättare               

Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer, utses bland KS ledamöter
Lilly Bäcklund                  ledamot                                 

Samiska rådet
Ordförande är kommunstyrelsens ordförande

Blåvägen föreningen
Sven Roosqvist                  ombud                                   
Ingrid Ölmebäck                ombudsersättare                    

Mittskandia
Krister Lundgren               ombudsersättare

Nätverk för kooperativt och socialt företagande
Lilly Bäcklund                  politisk ansvarig                    

Migrationsrådet i Västerbottens län
Lilly Bäcklund                  representant                           

Föreningen Vindelälvens ekonomiska förening
Gunilla Johansson             ersättare                                 

Föreningen Guldriket
Sven Roosqvist                  ersättare

Lycksele teaterförening
Sonja Sandqvist                representantersättare             

Styrelsen för Lycksele jaktvårdskrets
Jamal Mouneimne             ersättare                                 

Revisorer i Kristinebergs Folkethusförening
Kent Eriksson                    ledamot
Johnny Svensson               ersättare

Styrelsen för Georange ideela förening (nominering)
Krister Lundgren              
Lisbeth Aronsson                                                             

Ume- och Vindelälvens vattenråd
Krister Lundgren               ersättare

Södra Västerbottens vattenråd
Krister Lundgren               ersättare

Companion Västerbotten
Anneli Rydenfalk Lundholm ersättare

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens au
Lars Ohlsson                      vice ordförande                     
Lisbeth Aronsson              ersättare

Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer
Lars Ohlsson                      ersättare                                 

Samiska rådet
Lars Ohlsson                      ersättare                                 

Socialnämnden
Socialnämndens au
Gunilla Johansson             vice ordförande                     
Maria Karlsson                  ersättare

Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer
Gunilla Johansson             ersättare                                 

Samiska rådet
Gunilla Johansson             ersättare                                 

Myndighetsnämnden
Presidieberedning
Stig-Lennart Karlsson       vice ordförande                     

Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer
Stig-Lennart Karlsson       ersättare                                 

Samiska rådet
Stig-Lennart Karlsson       ersättare


Ansvarig för uppgifterna Sten Troberg AK-kansliet 2018-12-17