Start-sida S-politiker AGENDA

Nuvarande valda S-ledamöter i Lycksele kommuns Kommunfullmäktige fram till valet 2018

Oktober 2018 slutar valperioden för Kommunfullmäktigeledamöter


Socialdemokraternas Kommunfullmäktigeledamöter (13)


  1 Lilly Bäcklund, 58år, Furuvik-S, Lycksele

  2  Lars Ohlsson, 49år, Lycksele-S, Lycksele

  3 Marika Lindgren, 71år, S-kvinnor, Lycksele

  4 Stig-Lennart Karlsson, 54år, Furuvik-S, Byssträsk

  5 Gunilla Johansson, 67år,  Lycksele-S, Lycksele

  6 Marita Fransson, 62år, Lycksele-S, Lycksele

  7 Krister Lundgren, 65år,  Vindelälvsbygdens-S, Kristineberg

  8 Anna-Lena Danielsson, 51år, Lycksele-S, Lycksele

  9 Christer Ekbäck, 64år, Vindelälvsbygdens-S, Rusksele

10 Ann-Britt Edin, 56år, S-kvinnor, Lycksele

11 Leopold Oddvall, 73år, Furuvik-S, Lycksele

12 Ingrid Ölmebäck, 53år, LO-S, Lycksele

13 Håkan Eleblad, 68år, Lycksele-S, Örträsk


ERSÄTTARE (7)

14 Lisbeth Aronsson, 58år, Vindelälvsbygdens-S, Kristineberg

15 Mikael Ölmebäck, 51år, Lycksele-S, Lycksele

16 Oliver Strandberg, 76år, Lycksele-S, Lycksele

17 Sven Roosqvist, 71år, Lycksele-S, Lycksele

18 Sonja Sandqvist, 74år, S-kvinnor, Lycksele

19 Richard Söderlund, 52år, Norrmalm-S, Lycksele

20 Karin Norlander, 71år, Lycksele-S, Lycksele


ÖVRIGA som står till förfogande under valperioden

22 Allan Arvidsson, 67år, Rusforsbygdens-S, Tannsele

23 Joel Bäcklund, 53år, Furuviks-S, Lycksele

___________________________________________

S-Kommunfullmäktigegruppen har årligen Årsmöte.
Då väljs funktionärer som skall leda gruppen till kommande Årsmöte.


Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande: Marika Lindgren
2:e vice ordförande: Lars Ohlsson (Från 2015-11-03)

Avsägelse:
Jamal Mouneimne (Avsägelse 2015) 

 

Socialdemokraternas ledamöter
i nämnder och styrelser
under valperioden 2015-2018

Här nedan uppräknas valda socialdemokratiska ledamöter i styrelser, nämnder, bolag, stiftelser och övriga uppdrag, knutna till Lycksele kommun.
 


Revisorer

valda för granskning av kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet tillika lekmannarevisorer för Lycksele Stadshus AB innehållande bolagen
Lycksele Bostäder AB, Lycksele Industrihus AB, Lycksele Flygplats AB och Lycksele Avfall och Vatten AB..

Ledamöter:
Kent Eriksson
Johnny Svensson
 

Vice ordförande: Kent Eriksson

(valda av Fullmäktige 2014-10-27)


Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter:
Lilly Bäcklund
Stig-Lennart Karlsson
Gunilla Johansson
Christer Ekbäck
Lars Ohlsson

Ersättare:

Krister Lundgren
Annika Gunnarsson
Marika Lindgren
Anna-Lena Danielsson
Sven Roosqvist

Ordförande: Lilly Bäcklund
1:e vice ordförande: Stig-Lennart Karlsson

Avsägelse:
Jamal Mouneimne (Avsägelse 2015)


KSAU

Lilly Bäcklund ordf
Stig-Lennart Karlsson ersättare


Utbildningsnämnden (U)

Ordinarie ledamöter:
Lars Ohlsson
Lisbeth Aronsson
Joel Bäcklund
Gudrun Abrahamsson

Ersättare:
Rickard Sjödin
Annelie Rydenfalk Lundholm
Sara Lindblom
(Vänsterpartiet)

Ordförande: Lars Ohlsson


Utbildningsnämnden AU

Lars Ohlsson ordf
Gudrun Abrahamsson, ers


Socialnämnden

Ordinarie ledamöter:
Gunilla Johansson
Vivan Åkerlund
Mikael Ölmebäck
Håkan Eleblad

Ersättare:
Karl-Erik Törner
Maria Karlsson
Eva Björmsjö

Ordförande:
Gunilla Johansson


Socialnämndens AU

Gunilla Johansson ordf
Mikael Ölmebäck ersättare


Tekniskanämnden

Ordinarie ledamöter:
Sven Roosqvist
Ingrid Ölmebäck
Lisbeth Aronsson

Ersättare:

Richard Söderlund
Camilla Persson
Ronny Stålfjäll

Ordförande: Sven Roosqvist


Miljö- och samhällsnämnden

Ordinarie ledamöter:
Stig-Lennart Karlsson
Sonja Sandqvist

Ersättare:

Nick Jovanovic
Camilla Persson

Ordförande: Stig-Lennart Karlsson


Personalnämnden

Ordinarie ledamöter:
Anna-Lena Danielsson
Krister Lundgren

Ersättare:
Laila Axelsson Jonsson
Eva Olofsson

Ordförande: Anna-Lena Danielsson


Kostnämnden

Ordinarie ledamöter:
Gunilla Johansson

Ersättare:
Lars Ohlsson

Ordförande: Gunilla Johansson


Samverkansnämnden LYST

Ordinarie ledamöter:
Lilly Bäcklund

Ersättare:
Stig-Lennart Karlsson

Ordförande:


Valnämnden

Ordinarie ledamöter:
Sten Troberg
Gudrun Abrahamsson

Ersättare:

Nick Jovanovic
Ingrid Ölmebäck

Ordförande:
Sten Troberg


Överförmyndare

Monica Sällström Andersson


Nämndemän

Shadia Mouneimne
Per-Erik Holmlund
Anna-Lena Danielsson
Kent Eriksson


Lycksele Stadshus AB

Ordinarie ledamöter:
Lilly Bäcklund
Stig-Lennart Karlsson

Ersättare:
Gunilla Johansson
Krister Lundgren

Ordförande:
Lilly Bäcklund

Ombud till bolagsstämma: Sten Troberg

Lekmannarevisor: Kent Eriksson


Hedlunda Fastigheter KB

Ordinarie ledamöter:
Lilly Bäcklund
Stig-Lennart Karlsson
Gunilla Johansson

Ersättare:
Marika Lindgren
Lars Ohlsson

Ordförande: Lilly Bäcklund

Ombud till bolagsstämma: Vakant


PULS i Lycksele AB

Ordinarie ledamöter:
Lilly Bäcklund
Stig-Lennart Karlsson
Gunilla Johansson

Ersättare:
Marika Lindgren
Lars Ohlsson

Ordförande: Lilly Bäcklund

Ombud till bolagsstämma: Vakant


Lycksele Djurpark AB

Ordinarie ledamöter:
Stig-Lennart Karlsson
Lisbeth Aronsson
Sven Roosqvist

Ersättare:
Mikael Ölmebäck
Marita Fransson

Ordförande: Stig-Lennart Karlsson

Ombud bolagsstämma: Lilly Bäcklund


Lycksele Bostäder AB

Ordinarie ledamöter:
Leopold Oddvall
Gudrun Abrahamsson
Lars Ohlsson

Ersättare:
Birger Emanuelsson
Andreas Fransson

Ordförande: Leopold Oddvall

Ombud till bolagsstämma: Lilly Bäcklund


Lycksele Industrihus AB

Ordinarie ledamöter:
Oliver Strandberg
Eva Björmsjö
Hans Olofsson

Ersättare:
Richard Söderlund
Thure Johansson

Ordförande: Oliver Strandberg

Ombud till bolagsstämma: Lilly Bäcklund

Lekmannarevisor:


Lycksele Flygplats AB

Ordinarie ledamöter:
Ingrid Ölmebäck
Sven Roosqvist
Marika Lindgren

Ersättare:
Birger Emanuelsson
Maria Karlsson

Ordförande:
Ingrid Ölmebäck

Ombud till bolagsstämma: Lilly Bäcklund

Lekmannarevisor:


Lycksele Avfall och Vatten AB

Ordinarie ledamöter:
Sven Roosqvist
Ingrid Ölmebäck
Lisbeth Aronsson

Ersättare:
Rickard Söderlund
Camilla Persson

Ordförande: Sven Roosqvist

Ombud till bolagsstämma: Sten Troberg

Lekmannarevisor: Johnny Svensson


Lycksele Medborgarhusförening ek.för.

Ordinarie ledamöter:
Marika Lindgren

Ersättare:
Thure Johansson

Ordförande: Marika Lindgren

Revisor:

Ombud föreningsstämma: Lilly Bäcklund


Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele

Ordinarie ledamöter:
Ingrid Ölmebäck
Stig-Lennart Karlsson

Ersättare:
Birger Emanuelsson

Ordförande: Ingrid Ölmebäck

Revisor:


Skogsmuseet i Lycksele AB

Ordinarie ledamöter:
Ingrid Ölmebäck
Stig-Lennart Karlsson

Ersättare:
Birger Emanuelsson

Ordförande: Ingrid Ölmebäck

Revisor:

Ombud till bolagsstämma: Lilly Bäcklund


Kommuninvest Ek. Förening AB

Ombud bolagsstämma: Stig-Lennart Karlsson


Kommunalförbundet Partnerskap Inland (Akademi Norr)

Ordinarie ledamot:
Stig-Lennart Karlsson


Samordningsförbundet Lycksele (LYSA)

Ordinarie ledamot:
Lilly Bäcklund

Lekmannarevisor:


Stiftelsen LYAN, Lycksele Allmänna Näringslivs stiftelse

Ordinarie ledamöter:
Lilly Bäcklund
Stig-Lennart Karlsson
Gunilla Johansson

Ersättare:
Krister Lundgren
Lars Ohlsson
Sven Roosqvist

Ordförande: Lilly Bäcklund


Stiftelsen Herta och Olle Blombergs Fond

Ordinarie ledamöter:
Bert-Ove Bäckman
Ingrid Ölmebäck
vakant

Ersättare:
Lisbeth Aronsson
Richard Söderlund

Ordförande: Bert-Ove Bäckman

Revisor:


Godemän för Fastighetsbildning

Stig Lennart Karlsson


Begravningsombud

Sonja Sandqvist


Borgerlig Begravningsofficiant

Rune G Åkerlund


Ansvarig för uppgifterna Sten Troberg AK-kansliet 2016-11-14