Start-sida  Kansliet Styrelsen Valda på årsmötet Repskasledam.

Styrelsen i Lycksele Arbetarekommun 2018
Ordinarie ledamöter: Funktion S-förening
Gunilla Johansson Ordförande Lycksele S
Lisbeth Aronsson Vice ordförande
Studieorganisatör
Vindelälvsbygdens S
Ingrid Ölmebäck Facklig ledare LO-S
Sten Troberg Sekreterare LO-S
Marita Fransson Lycksele S
Marika Lindgren S-kvinnor
Joel Bäcklund Furuviks S
Sonja Sandqvist S-kvinnor
Lilly Bäcklund Furuviks S
Sven Roosqvist Lycksele S
Jamal Mouneimne Norrmalms S
     
Adjungerade:
Kent Eriksson, adjungerad kassör
Ulf Granström, LO-facken Lycksele
Fannie Karlsson, SSU
Ersättare:
Rickard Söderlund Norrmalms S
Anna-Lena Danielsson  Lycksele S
Thure Johansson  Lycksele S
Ann-Britt Edin S-kvinnor
Lars Ohlsson  Lycksele S
Sara Lindblom LO-S
Anderz Lindahl Norrmalms S
Gudrun Abrahamsson S-kvinnor
Leopold Oddvall Furuviks S
Maria Karlsson Furuviks S
Simon Klasson Furuviks S

(Valda på 1 år, fram t.o.m. Årsmötet i mars 2019)