Start-sida S-politiker AGENDA Kansliet Styrelsen

 

Revisorer
Ordinarie
Ann-Marie Persson, sammankallande
Oliver Strandberg
Rune G Åkerlund

Ersättare
Eivor Husing
Birger Emanuelsson


Näringspolitiska utskottet
Sven Roosqvist, sammankallande
Gunilla Johansson
Krister Lundgren
Marika Lindgren
Lilly Bäcklund
Gudrun Abrahamsson
Beatriz Axelsson
Birger Emanuelsson

Fackliga utskottet
Ingrid Ölmebäck, sammankallande
Mikael Ölmebäck
Ulf Granström
Sara Lindblom

Senior utskottet
Gunilla Johansson (Ak rep), sammankallande
Leif Broberg
Rolf Isaksson
Ingrid Lindholm
Elsy Eriksson
Arne Hellström
Bert-Olov Grundström
Stig Åkesson

Utskottet för integration, jämställdhet och jämlikhet
Marika Lindgren, sammankallande
Arne Hellström
Samir Kalifa
Monika Vannberg
Anna-Lena Danielsson
Ingrid Lindholm
Kent Eriksson

Första maj kommittén
Sten Troberg, sammankallande
Ingrid Ölmebäck
Arne Hellström
Sonja Sandqvist
Joel Bäcklund
Sara Lindblom
Ann-Christin Stenmark

Fanbärare av Svenska flaggan
Joel Bäcklund, ordinarie
Stig-Lennart Karlsson, ersättare

Fanbärare av Arbetarekommunens fana
Lars T Johansson, ordinarie
Rickard Söderlund, ersättare

Valberedning
Valår förstärks valberedningen med en person från respektive, Styrelsen, fullmäktigegruppen och fackliga utskottet
Ordinarie
Stig-Lennart Karlsson, sammankallande.
Carin Jonsson
Kent Eriksson
Ulf Granström
Krister Lundgren
Eva Björmsjö

Lennarth Erixon
Gunilla Johansson, Arbetarekommunens styrelse
Marika Lindgren, Fullmäktigegruppen
Ingrid Ölmebäck, Fackliga utskottet

Ersättare
Jörgen Norgren
Annika Hällgren
Birger Emanuelsson